אודות

צילום: בר ליבני

הסטוריית מטמנת עברון תממ

1960 - 1973
בראשית קמה המחצבה בשנות ה 60 בניהולו של מאיר אורקין. במחצבה קרינו כורכר שנמכר לתשתיות. בשנת 1970 יזם מאיר אורקין מטמנה לקליטת אשפה בבור שנוצר בחציבת הכורכר. רוב האשפה הגיעה מעיריית חיפה והובלה על ידי קבלנים בטריילרים. בשנת 1973 הטריילרים גוייסו למלחמת יום הכיפורים, הקיבוץ רכש משאית ואח"כ 3 טריילרים להובלת האשפה
1960 - 1973
תחילת 1980
בתחילת שנות ה – 80 כאשר יוסי שריד היה שר לאיכות הסביבה, נסגרו המטמנות הפירטיות בארץ ע"פ תמ"א 16 והמטמנות החלו להבנות ולהתנהל על ידי תקנים בינ"ל. אימצנו את התן הגרמני שדרש איטום בתחתית הבור למניעת חדירת תשטיפים למי התהום ועוד תנאים נוספים. בשנת 1998 לאחר תקופה שהמטמנה נוהלה על ידי מרכז המשק, נכנס לניהול מוסה גרינברג. מוסה היה בין הראשונים בארץ שהוביל את יישום דרישות המשרד לאיכות הסביבה במטמנה בעזרת חברת תכנון וייעוץ מארה"ב
תחילת 1980
תחילת 2000
בשנת 2000 התחלנו להכין את תא ההטמנה הראשון שעמד בכללים, בתקנים ובנוהלים, כולל דרישה לפנות את הגזים מבטן המטמנה ולטפל בהם
תחילת 2000
שנת 2002
בשנת 2002 קנינו את הגנרטור הראשון לייצור חשמל באנרגית הגז שפונה מהמטמנה. עד היום 80* מצריכת החשמל של עברון ומפעליו מסופקת מהגנרטורים של המטמנה
שנת 2002
שנת 2017
בשנת 2017 החליף אבי אובנטל את מוסה בניהול המטמנה
שנת 2017

אתר סיפור מקומי קיבוץ עברון

צוות הנהלת עברון תממ

אסי רוטביין

מנכ"ל מטמנת עברון ת.מ.מ

אבי שלמה

מנהל מקצועי

אבי אובנטל

מנכ"ל תאגיד הפסולת עברון ת.מ.מ

אביב

מנהל כספים

ליאור

יו"ר דירקטוריון עברון ת.מ.מ

ניר גרוס

מנהל תפעול

אדר גרינברג

מנהגל גבייה ולקוחות